Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Adatkezelő:

Neve: Gill & Murry Kft

Cím: 1115 Etele u. 56/B

Adatkezelő képviselője: Sándor Zsolt ügyvezető

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@gillandmurry.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. 

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.


2. Adatkezelés célja

2.1 Oktatásra, tréningre, rendezvényre való regisztráció és szerződés kötése 

Oktatások és rendezvények szervezése. A résztvevők nyilvántartása, jelenléti ív kezelése, szerződések nyilvántartása. 

Adatkezelés jogalapja: Szerződés 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon, képzés típusa

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év


2.2 Vizsgára való jelentkezés, vizsgaeredmény és bizonyítvány nyilvántartás 

A vizsgajelentkezési dokumentum kezelése iktatása. Érintett tájékoztatása a vizsga eredményéről.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés 

A kezelt adatok köre: Név, cím, vizsga eredmény, tréning, oktatás megnevezése, email cím

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év


2.3 Vizsgaeredmény továbbítása a vizsgát tanúsító szervezet számára 

A vizsga eredménye és a vizsga másolatának továbbítása a vizsgát tanúsító szervezet számára 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: Név, cím, vizsga eredmény, tréning, oktatás megnevezése

Adatkezelés tervezett határideje: Szolgáltatás  teljesítését követő 4. év március utolsó munkanapjáig


2.4 Webáruházon keresztüli szolgáltatás(ok) nyújtásához szükséges adatkezelés regisztrált partnerek számára  

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás,  a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, A  gillandmurry.com és a template4gdpr.com weboldalakon elérhető webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése.  Kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés. Korábbi vásárlások nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító, vásárlások, kedvencek, IP címek, 

Adatkezelés tervezett határideje: A hozzájárulás visszavonásáig

2.5 Tanácsadás, oktatási , projekt menedzsment szolgáltatás(ok) teljesítéséhez szükséges adatkezelés  jogi személyek számára 

Oktatáson részt vevők azonosítása, nyilvántartása partnerek azonosítása, a többi partnertől vagy projekt résztvevőtől való megkülönböztetése, kapcsolattartás,  a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás teljesítése során a Megbízó informatikai rendszerében vagy dokumentumaiban megismert személyes adatokat a szolgáltatással kapcsolatosan kezelni.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító, projekt során megismert személyes adatok

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatmegadást követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.


2.6 Ajánlatkérés kezelése 

A Szervezet központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére  érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés beérkezésétől számított 1. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig.


2.7 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása 

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, e-mailcím, tagdíj, tagsági azonosító, bankszámlaszám

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év


2.8 Klub Tagság nyilvántartása 

Tagok azonosítása, a többi tagtól való megkülönböztetése.  Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz vagy tagsághoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés , tagdíj fizetés teljesítésének nyilvántartása. 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, e-mailcím, tagdíj, tagsági azonosító, bankszámlaszám

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


2.9 Egyedi vevői igények, kérdések kiszolgálásához szükséges adatkezelés 

Az adatkezelő  telefonon, vagy a weboldalon keresztül eljuttatott egyedi vevői igényekről és egyedi vevői kérésekről nyilvántartást vezet.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az egyedi vásárlói igényeket, kéréseket nyilvántartani.  

A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, vevőazonosító, email cím, vállalat

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.


2.10 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára 

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával. 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


2.11 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára 

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával. 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés.

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.


2.12 Oktatói foglaltság nyilvántartás és oktatási szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

Az oktatók foglaltságának nyilvántartása. Projektek és árajánlatok során az oktatók önéletrajzának és referenciáinak kezelése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a vele szerződésben álló oktatóinak adatainak kezelése

A kezelt adatok köre: Név, cím, önéletrajz, fénykép

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatmegadást követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.


2.13 Postakezelés, küldeménykezelés 

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatmegadást követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.


2.14 Szerződések kezelése, iktatása 

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak

Adatkezelés tervezett határideje: Szolgáltatás  teljesítését követő 4. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig.


2.15 Google Analytics 

A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: IP cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.


2.16 Google Adwords 

Remarketing funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: IP cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.


2.17 Cookie-k (sütik) kezelése 

A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.


2.18 Sajtó kommunikáció címzettek adatainak kezelése 

Azt adatkezelő sajtóközlemények kiadásához, sajtótájékoztató meghívók kiküldéséhez újságírók és social media kapcsolattartókkal való kommunikációhoz az érintettek adatairól nyilvántartást vezet.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke médiakommunikációs szakemberek nyilvánosságra hozott, személyesen átadott vagy a sajtókommunikáció során megadott elérhetőségeire kizárólag sajtókommunikációs céllal üzleti kommunikációt végezni. 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, médium

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.


2.19 Telefonos kapcsolattartás  

Az Adatkezelő IP telefon rendszerében a beérkező és kimenő hívások telefonszáma rögzítésre kerül. Az adatkezelő a foglaltság miatt elutasított vagy munkaidőn kívüli telefonos megkereséseket visszahívja.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A szervezet jogos érdeke a vele kapcsolatot teremtők személyes adatait kezelni a szolgáltatások és érdeklődések teljesítéséhez.

A kezelt adatok köre: Telefonszám 

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.


2.20 Oktatási segédanyagok webes hozzáférés kezelése 

Az adatkezelő weboldalán vagy az általa menedzselt felhő tárhelyen közzétett tartalmakhoz való hozzáférés kezelése

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: Név,  e-mailcím, egyedi azonosítók

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


2.21 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés 

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 

A kezelt adatok köre: Név, email cím, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő


3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára 

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.  

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.  

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig


4. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

5. Érintettek köre

A http://www.gillandmurry.com és a https://www.template4gdpr.com  weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

A Szervezet szolgáltatást igénybe vevő természetes és a jogi személyek. 

6. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket. 

7. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.

Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, Teljesítési segédek, HR szolgáltató , Toborzó Flottakezelő, Hatóság, Nyomda, Grafikus, Külső oktató cég, megbízott partner, Szerződött partnerek, Levelező rendszer szolgáltató, Utazási irodák, szállodák, utazásszervezők, Biztosító, repülő társaság, Szálláshely, Facebook, Instagram, Linked In, Jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó, Certop, IRCA, TÜV

Hatóság, Alkalmazás szolgáltató, Webáruház fejlesztő, webhostig szolgáltató, Viszonteladó partnerek, 

IP telefon szolgáltató

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.


10. Automata döntéshozatal 

Az adatkezelő weboldalain üzemeltett webáruházak automata számlázási mechanizmussal működnek. 

A működési logikája következtében a rendszer az érintett által megadott adatok alapján készíti el a számlát emberi beavatkozás nélkül. 

Amennyiben az érintett tévesen adja meg személyes adatait a rendszer nem megfelelő adatokkal készíti el a számlát vagy a rendszer nem tudja értesíteni a érintettet a megrendelés státuszváltozásairól.

Az adatkezelő az alábbi automata döntéshozatali automatizmusokat alkalmazza.  

A rendszer működési logikája:


10.1 Automata számlázás és szolgáltatás indítás 

A rendszer működési logikája: A felhasználó által megadott adatok alapján a rendszer automatikusan elkészíti a számlát és aktiválja a szolgáltatást


A felhasználó személyes adatkezelésére a következő negatív következmények valósulhatnak meg:

a) Nyilvántartott kapcsolattartói adatokkal kapcsoltban adatszivárgás

A Szervezet a kapcsolódó adatokat nyilvántartja és a szükséges adatkezelési hatásvizsgálatot elvégezte. A fenti következmények bekövetkezésének a kockázati kitettsége a megvalósított védelmi intézkedések mellett: Alacsony


A felhasználóknak lehetősége van jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken írásban kérni, természetes személy beavatkozását.11. Harmadik féltől kapott adatok kezelése


Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.


12. Az érintettek jogai


Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,


Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. 

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. 
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 


12.1 A tájékoztatás költsége


A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

12.2 Tájékoztatás megtagadása


Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.


Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

12.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.


13. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra. 

14. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az EGT országain kívüli országokba törendő adattovábbítás esetében az Adatkezelő az alábbi garanciák mentén a következő címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait. 


Nem EGT tagállam címzettje
Az adattovábbítás garanciá
Google
US Privacy Shield
MailChimp
US Privacy Shield
DropBox
US Privacy Shield
Survey Monkey
US Privacy Shield


15. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.


Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:


 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.


Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.


16. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


17. Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

18. Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása. 

A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek. 


19. Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

 

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042


20. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • (továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

21. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 


Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, 


Budapest, 2018.10.04