Gill & Murry - The Business Booster

Gill & Murry - The Business Booster

Gill & Murry - The Business Booster

Adatvédelmi tisztviselő képzés

Certified GDPR manager tréning - Opcionálisan GDPR dokumentációs sablonokkal

Készítse fel önállóan szervezetét a GDPR rendelet elvárásaira Opcionálisan GDPR dokumentációs sablonokkal

A tréningről

A GDPR képzésről

Webáruházat üzemeltet? Szerződéses partnereinek adatait kezeli? Ha egy listában (excel) neveket és címeket tárol, Önre és szervezetére is vonatkozik a GDPR rendelet. Gyakorlatban ismerheti meg az régi adatbázisok felülvizsgálatát, az új adatkezelési tájékoztató szövegek kialakítását, a hatásvizsgálat és kockázatelemzés elvégzésének lépéseit. Közösen értelmezzük a rendelet elvárásait, gyakorlatban megmutatjuk a minimális és az optimális személyes adatkezelési rendszer felépítésének lépéseit.

A tréningen a GDPR rendelet elvárásainak megfelelő személyes adatkezelési rendszer kialakításával kapcsolatos ismeretek képzik a tananyag gerincét. A tréningen gyakorlati példákon keresztül ismerheti meg törvény által elvárt nyilvántartási rendszer, dokumentáció, hatáselemzés és tájékoztatási feladatok elvégzésének lépéseit.

A képzés célja, olyan adatvédelmi tisztviselők (DPO) képzése, akik önállóan képesek egy szervezet/hivatal GDPR törvény szerinti megfelelésének felkészítésére és a szükséges dokumentáció elkészítésére.

A képzés tananyagának elkészítésénél figyelembe vettük a GDPR rendelet elvárásain túl az elmúlt években végbement jelentős változásokat az informatikai irányítási rendszerek ajánlásaiban és az információbiztonsági elvárásokban, a szabályozásokban bekövetkezett változásokat, valamint az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány és a COBIT 5.0 ajánlásait.


Kinek ajánljuk - Kinek kötelező?

Kinek kötelező kinevezni DPO-t:

 • Korháznak, Bank, Önkormányzatnak, Állami közfeladatot ellátó szervezet, Közlekedési vállalat, Közmű szolgáltató, Internet szolgáltató, telekommunikációs , Kábel TV szolgáltató, vagyonvédelmi szervezetek stb.
 • Azon IT szolgáltatók akik a fenti szervezeteknek szolgálatatás nyújtanak.

Azoknak ajánljuk a tréninget:

 • Akik bármilyen formában személyes adatot kezelnek
 • Webáruház tulajdonosainak, fejlesztőinek, üzemeltetőinek
 • Szoftverfejlesztőknek akiknek a termékével adatot kezelnek
 • Egészségügyi-, pénzügyi-, közigazgatási szervezetek adatvédelmi felelősinek
 • Informatikai szolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőinek

Tréningjeink résztvevői, leggyakrabban

 • Közszolgálati adatvédelmi tisztviselők
 • Webáruházak ügyvezetői
 • KKV ügyvezetők
 • Gazdasági szervezetek operatív igazgatói
 • Állami szervezetek információbiztonságért felelős vezetői
 • Informatikai vezetők
 • Információbiztonsági vezetők

Tréning gyakorlatok

 • Különböző gazdasági és közszolgálati területekről széleskörű példákkal illusztráljuk az elméletben megismert GDPR elvárásokat.
 • Gyakorlati példákat mutatunk az egyes GDPR elvárások megvalósítására:
  • Példa Adatkezelési nyilatkozat
  • Kötelező adatkezelési nyilvántartási példák
  • Hatáselemzés
  • Adatátadási nyilvántartás

A képzésen részvevők a képzés elvégzését követően

 • Ismerik a GDPR rendelet elvárásait
 • Képesek meghatározni az adatkezelés célját és jogalapját
 • Képesek egy szervezet által kezelt adatkezelési folyamatok hatáselemzését elvégezni
 • Képesek korábban létrehozott adatbázisok GDPR szerinti adattisztítását végrehajtani
 • Képesek ellátni a szervezeten belül az adatvédelmi tisztségviselő szerepkörét
 • Ismerik a GDPR rendelet elvárása szerinti adatkezelési rendszer kialakításának lépéseit

GDPR tréning tematika

Tematika

 • Információbiztonsági alapfogalmak
 • Adatkezelési alapfogalmak, adatkezelési elvek
 • Az adatkezelés jogalapjai
 • Adatkezelési tájékoztatás
 • Régi adatbázisok GDPR megfeleltetése
 • Kárérték alapú kockázatelemzés módszertana
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat
 • Adatátadás 3. félnek
 • Teljes törlés megvalósítás
 • Profil alkotás
 • GDPR rendelet ismertetése
 • Dokumentációs rendszer kialakítása
 • Gyakorlati példák
 • Vizsga

Program

GDPR Adatkezelési elvek alapfogalmak
Jogalap meghatározása

 • Jogalap meghatározási gyakorlatok
 • Adatkezelés céljának és jogalapjának összefüggései
 • Kiskapuk megértése és használta
 • Hozzájárulás

 • Adatkezeléshez történő hozzájárulási helyzetgyakorlat értékelése
 • Gyermekek védelme
  Különleges személyes adatok kezelése
  Adathordozhatóság

  Előző nap összefoglalása
  Helyesbítés és törlés elvárásai

 • Teljes törlés az informatikában
 • Mentés, archiválás törlése
 • Adatbázis elemek törlése
 • Álnevesítés
  Tiltakozás
  Jogalap változása

 • Tájékoztatási kötelezettség
 • Dokumentálási kötelezettség
 • Dokumentum minták
 • Adatkezelő feladataiv

 • Az adat gazdája
 • Az elszámoltathatóság elve
 • Adatfeldolgozó feladatai

 • Informatikai szolgáltatók adatkezelése
 • ServiceDesk, hozzáférési jogosultság beállítás, bizalmas adatok, IP cím, mint személyes adat.
 • Call centerek feladatai
 • Adatfeldolgozás az adatkezelő nevében
 • Üzletszerzés adatkezelési kérdései

 • Jogos érdek
 • Tiltakozás az üzletszerzés adatkezelése ellen
 • Hatásvizsgálat

 • Kockázatelemzés és -kezelés módszertan
 • Adatvédelmi incidens

 • Definíció – használat a mindennapokban
 • Kötelező bejelentési idő – adatkezelő és adatfeldolgozó közötti különbség
 • Minden IT szolgáltatónak külön kell kezelnie és adminisztrálni az adatvédelmi incidenseket.
 • Adatvédelmi tisztviselő feladataiv
  Adatovábbítás esetei

 • Mire nem gondolunk?
 • Kiszervezett könyvelés, HR, alvállalkozók, adatkezelése, nyomda posta szolgáltatók
 • Az adatkezelés különös esetei
  Szankciók

 • 10 vagy 20 millió Euro büntetés
 • Adatkezelés a foglalkoztatással összefüggően

  Cégek és cégcsoportok adatkezelése

 • Adatkezelés helyének megállapítása
 • Adatátadás cégcsoporton belül lehetséges-e
 • Komplex adatkezelési szituációk megítélése

 • Tipikus adatkezelési szituációk felismerése
 • Tipikus elkövetett hibák
 • Mindennapi adatkezelési problémák
 • Milyen kötelezettsége van a hatóságnak, ha a konkurencia vagy egy felhasználó feljelent
 • Összefoglalás
  Vizsga 

  Árak

  1 Fő


  • Tananyag
  • Ebéd
  • Vizsgadíj
  • Gill & Murry bizonyítvány

  174 000 Ft + áfa

  -

  • Certop International bizonyítvány 30 000 Ft + áfa/fő

  2 Fő


  • Tananyag
  • Ebéd
  • Vizsgadíj
  • Gill & Murry bizonyítvány

  330 600 Ft + áfa

  5% KEDVEZMÉNY

  • Certop International bizonyítvány 30 000 Ft + áfa/fő

  Online részvétel


  • Tananyag
  • Vizsgadíj
  • Gill & Murry bizonyítvány
  • -

  158 000 Ft + áfa

  AZ ONLINE RÉSZVÉTELHEZ A JELENTKEZÉS MEGJEGYZÉS MENÜPONTJÁBAN TÜNTESSE FEL AZ ONLINE SZÓT.

  • Certop International bizonyítvány 30 000 Ft + áfa/fő

  Jelentkezzen most

  Kérjük töltse ki a regisztrációs űrlapunkat! Várjuk tréningjeinken!

  Jelentkezés