top of page

Adatvédelemi tájékoztató

1. Adatkezelő

Neve: Gill & Murry Kft.

Cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Adatkezelő képviselője: Sándor Zsolt András

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@gillandmurry.com

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. 

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal

Kapcsolattartás,  árajánlat kiadás, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása.  Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés, a tanácsadással és partnerlátogatáshoz kapcsolódó dokumentációi, projektkezelés, konzorcium vagy szállítói csoportban való részvétel mentén történő kapcsolattartás. 

Webáruház esetén a felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése,szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, telefonos rendelésfelvétel. 

Rendezvényekhez kapcsolódó adatkezelés, meghívás, részvétel regisztráció.  
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

Gyűjtéstől eltérő adatkezelési cél: N/A 

Új adatkezelési határidő: N/A 

2.2 Tanácsadás, oktatási , projekt menedzsment szolgáltatás(ok) teljesítéséhez szükséges adatkezelés  jogi személyek számára

Oktatáson részt vevők azonosítása, nyilvántartása partnerek azonosítása, a többi partnertől vagy projekt résztvevőtől való megkülönböztetése, kapcsolattartás,  a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás teljesítése során a Megbízó informatikai rendszerében vagy dokumentumaiban megismert személyes adatokat a szolgáltatással kapcsolatosan kezelni.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító, projekt során megismert személyes adatok

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatmegadást követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

Gyűjtéstől eltérő adatkezelési cél: N/A 

Új adatkezelési határidő: N/A 

 

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása, számviteli törvény megfelelés igazolásához szükséges analitikai adatok tárolása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)). xxx

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím, Kapcsolattartó neve, beosztás

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

 

Gyűjtéstől eltérő adatkezelési cél: N/A 

Új adatkezelési határidő: N/A 

 

2.4 Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.5 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára, hirlevél küldés

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával. 
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a))

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

2.6 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára, hírlevél küldés közvetlen üzletszerzés jogos érdek alapon. 

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával. 

Adatok forrása: Vásárolt adatbázis, nyilvános adatok gyűjtése weboldalakról vagy nyomtatott sajtóból, a Gill & Murry számára más adatkezelési cél számára megadott adatok
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés, melyhez az adatkezelő elvégezte a szükséges érdekmérelegelési tesztet.

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

 

2.7 Rendezvény fotó, video felvétel készítés és közösségi média közzétltel. 

Az adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és facebook oldalán publikálhat, valamint a saját szervezeti adatbázisaiban tárol. 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az Adatkezelő jogos érdeke a cég megszemélyesített kommunikációja saját weboldalán és a közösségi médiában.

A kezelt adatok köre: arc és testkép

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett tiltakozásáig

 

2.8 Oktatásra, tréningre, rendezvényre való regisztráció és szerződés kötése

Oktatások és rendezvények szervezése. A résztvevők nyilvántartása, jelenléti ív kezelése, szerződések nyilvántartása. 
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (6. cikk (1) b)).

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon, képzés típusa

Adatkezelés tervezett határideje: A vizsgát követő 8 év december utolsó munkanapja.

 

2.9 Vizsgaeredmény továbbítása a vizsgát tanúsító szervezet számára

A vizsga eredménye és a vizsga másolatának továbbítása a vizsgát tanúsító szervezet számára 
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (6. cikk (1) b)).  

A kezelt adatok köre: Név, cím, vizsga eredmény, tréning, oktatás megnevezése

Adatkezelés tervezett határideje: Szolgáltatás teljesítését követő 4. év március utolsó munkanapjáig.

 

2.10 Vizsgára való jelentkezés, vizsgaeredmény és bizonyítvány nyilvántartás

A vizsgajelentkezési dokumentum kezelése iktatása. Érintett tájékoztatása a vizsga eredményéről.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (6. cikk (1) b)).

A kezelt adatok köre: Név, cím, vizsga eredmény, tréning, oktatás megnevezése, email cím

Adatkezelés tervezett határideje: A vizsgát követő 8 év december utolsó munkanapja.

 

2.11 Klub Tagság nyilvántartása

Tagok azonosítása, a többi tagtól való megkülönböztetése.  Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz vagy tagsághoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés , tagdíj fizetés teljesítésének nyilvántartása. 
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a)).

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, e-mailcím, tagdíj, tagsági azonosító, bankszámlaszám

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

2.12 Egyedi vevői igények, kérdések kiszolgálásához szükséges adatkezelés

Az adatkezelő  telefonon, vagy a weboldalon keresztül eljuttatott egyedi vevői igényekről és egyedi vevői kérésekről nyilvántartást vezet.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az Adatkezelő jogos érdeke az egyedi vásárlói igényeket, kéréseket nyilvántartani.  

A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, vevőazonosító, email cím, vállalat

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

 

2.13 Oktatói foglaltság nyilvántartás és oktatási szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az oktatók foglaltságának nyilvántartása. Projektek és árajánlatok során az oktatók önéletrajzának és referenciáinak kezelése
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az adatkezelő jogos érdeke a vele szerződésben álló oktatóinak adatainak kezelése.

A kezelt adatok köre: Név, cím, önéletrajz, fénykép

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatmegadást követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.14 Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatmegadást követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.15 Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak

Adatkezelés tervezett határideje: Szolgáltatás  teljesítését követő 4. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.16 Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: IP cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

 

2.17 Google Adwords

Remarketing funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés.

A kezelt adatok köre: IP cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

 

2.18 Cookie-k (sütik) kezelése

A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

 

2.19 Sajtó kommunikáció címzettek adatainak kezelése

Azt adatkezelő sajtóközlemények kiadásához, sajtótájékoztató meghívók kiküldéséhez újságírók és social media kapcsolattartókkal való kommunikációhoz az érintettek adatairól nyilvántartást vezet.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az Adatkezelő jogos érdeke médiakommunikációs szakemberek nyilvánosságra hozott, személyesen átadott vagy a sajtókommunikáció során megadott elérhetőségeire kizárólag sajtókommunikációs céllal üzleti kommunikációt végezni. 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, médium

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

 

2.20 Telefonos kapcsolattartás online telefonközpont támogatással

Az Adatkezelő IP telefon rendszerében a beérkező és kimenő hívások telefonszáma rögzítésre kerül. Az adatkezelő a foglaltság miatt elutasított vagy munkaidőn kívüli telefonos megkereséseket visszahívja.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – A szervezet jogos érdeke a vele kapcsolatot teremtők személyes adatait kezelni a szolgáltatások és érdeklődések teljesítéséhez.

A kezelt adatok köre: Telefonszám 

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

 

2.21 Az Adatkezelő oktatási szolgáltatáshoz kapcsolódó oktatási anyagok, vizsgák és egyéb segédanyagok kezelése digitálsi oktatási platform segítségével.  

Az adatkezelő weboldalán vagy az általa menedzselt felhő tárhelyen közzétett tartalmakhoz való hozzáférés kezelése
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (6. cikk (1) b)). 

A kezelt adatok köre: Név,  e-mailcím, egyedi azonosítók, vizsga és munkafüzetben megadott adatok, vizsga eredmények, tanúsítvány kiállításához megadott adatok

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Gyűjtéstől eltérő adatkezelési cél: A felnőttképzési törvények való megfelelés és az adatok feltöltése a FAR rendszerbe.

Új adatkezelési határidő: Szerződés kötéstől számított 8. év utolsó napja.

 

2.22 A felnőttképzési törvények való megfelelés és az adatok feltöltése a FAR rendszerbe.

A gyűjtött adatokat az Adatkezelő a törvényben előírt szerződés megkötése céljából és a kötelező adatszolgáltatás teljesítése érdekében gyűjti és kezeli. Az adatokat a törvényben maghatározott határidőn belül digitálisan feltölti a FAR rendszerbe. Az űrlapon kizárólag olyan adatokat gyűjtünk amit, a FAR rendszerben törénő adatmegadás soránaz adatkezelőnek meg kell adni a sikeres feltöltés érdekében. A gyűjtött adatokat kizárólag a Pest Megyei Kormányhivatal számára adaja át harmadik fél számára adatátadá nem történik.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

A kezelt adatok köre: Nem, oktatási azonosító, legmagasabb iskolai végzettség, név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, adóazonosító jel, e-mail cím, cím, állampolgárság, telefonszám, TB azonosító jel

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

 

2.23 Munka optimalizálása érdekében tötrténő adatkezelés. 

Az adatselejzetési feladatok optimalizálása érdekében történő adattárolás a következő éves tömeges adatselejzetés időpontjáig. 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)) – Az Adatklezelő jogos érdeke a napi adatselejzetési feladatokat összegíűjteni és a selejzetési munkát optimalizálni. 

A kezelt adatok köre: Az adott adatkezelési célban megadott adatok.

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelési cél lejáratát követő első éves tömeges adatselejtezésig.

 

2.24 GS Tools rendszerben kezelt regisztráció

A rendszer igénybevételéhez szükséges belépési adatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a))

A kezelt adatok köre: Név, email

Adatkezelés tervezett határideje: A licenc érvényessége vagy a Hozzájárulás visszavonása.

 

2.25 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő.

 

3. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

4. Érintettek köre

Az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és az általuk megadott kapcsolattartó személyek, valamint a Szervezet termékeit megvásárló vagy szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek képviselői. 

5. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket. 

 

6. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólak, és nem tartoznak az Információs társdalommal összefüggő szolgáltatások körébe. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: Hatóság, Közösségi média oldalak, Magyar Posta, IP telefon szolgáltató, Teljesítési segédek, IT szolgáltató, Alkalmazás szolgáltató, Google Classroom, far.nive.hu, Jira, Zoho

Adatfeldolgozók kategóriái: Ügyviteli rendszer üzemeltető, IT szolgáltató, Teljesítési segédek, Ügyviteli rendszer szolgáltató, Ügyviteli rendszer fejlesztő, Hírlevél szolgáltató, Weboldal szolgáltató, Weboldal üzemeltető, Certop, IRCA, TÜV, Viszonteladó partnerek, Microsoft – Forms, Webfejlesztő

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) és címzettek kivételével harmadik félnek nem adja át.

 

7.1    Hozzáférés informatikai mentési adatokhoz 

Az Adatkezelő informatikai biztonsági mentéseket elkülönítetten hozzáférés kontroll mellett tárolja. A mentett adatokhoz kizárólag az informatika üzemeltetésben dolgozó kollégák férhetnek hozzá megfelelő dokumentáció eljárásrend mellett. Adatmentérből történő visszaálltás esetén dokumentált eljárásrenddel rendelkezik az adatmentesből visszaállított adatok éles használata előtti felülvizsgálat folyamatára.

 

8. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

9. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az EGT országain kívüli országokba törendő adattovábbítás esetében az Adatkezelő az alábbi garanciák mentén a következő címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait. 

10. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon hozzáférést az adatkezelő által kezelt személyes adatainak egy példányához.

 • kérheti adatainak helyesbítését,

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról

 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. 

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. 

 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

10.1  A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 

 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 

 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

10.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

10.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12. Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;

 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat, 

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve

  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Budapest, 2021. július 08. 

Nem EGT tagállam címzettje
Az adattovábbítás garanciái
Google
SCC + DPA
Zoho
SCC + DPA
Jira
SCC + DPA
bottom of page