Magunkról


 • Bevezető
 • Alapelveink
 • Változások támogatása
 • Vizsgálati módszertanunk
 • Kockázatok elemzése

Mérnökgondolkodású, informatikai tapasztalattal rendelkező menedzserek vagyunk. Vezettünk már vállalatokat, voltunk beosztottak is, nem csak kívülről, belülről is szerveztünk már folyamatot.

Évtizedes rendszer-, és folyamatszervezői tapasztalatunk alapján képesek vagyunk az Önök szervezetének a belső üzleti folyamatait elemezni, és annak hatékonyabb működése érdekében javaslatokat tenni.

Kollégáim rendszerszervezőként, projektmenedzserként és a folyamatmenedzserként rendelkeznek a ma már elengedhetetlen folyamatosan frissülő tanácsadói szakmai, auditori képzettségek mellett - akár még pedagógiai ismeretekkel, tapasztalatokkal is. Különböző vállalkozásoknál és intézményekben a szervezeti felépítés teljes palettáján végeztünk már hatékonysági vizsgálatokat, auditokat és támogattuk a változtatásmenedzsment sikerét.

Előadói, oktatói múltunk sokszor segített abban, hogy megfelelő elfogadást szerezzünk a szervezeten belül a változtatásoknak. Jól ismerjük a munkatársak kezdeti ellenállását és annak kezelési lehetőségeit, módszereit. Az Önök munkatársai általunk mindenkor, a szervezet fejlettségének és képzettségének megfelelően kapnak majd tréninget, hogy a jövőbeni sikeres, immár megváltozott munkájukhoz szükséges kompetenciákat megszerezhessék.

Az idők folyamán a kormányzati szektortól, az élelmiszeriparon át, az irodaszer, az építőipar, a számítástechnika és még sok más területen ismertünk meg a különböző üzleti tevékenységeket, és külső szemszögből sikeresen tártunk fel olyan hatékonyságnövelési lehetőségeket, melyek sok esetben lehetőségként, már eleve ott lapultak a vállalat belső folyamataiban.

Kiválasztjuk az egyes szervezetek fejlettségi szintjéhez leginkább alkalmazkodó módszertant és stratégiákat. Figyelembe vesszük a szervezet munkatársainak tanulási stílusait, kompetencia-, valamint motiváltság szintjét.

Munkánkat a hazai-, és nemzetközi ajánlások alapján végezzük, mérőszámok tekintetében az egyes iparágakra vonatkozó szabványok és keretrendszerek előírásait használjuk.

A szervezetben tervezett változtatásokat mi a 8 lépéses (ITILv3,John Kotter's 'Eight steps to transforming your organization',) változásmenedzsment módszertan szerint támogatjuk. Hiszünk benne, hogy ez a módszertan a ma kipróbált és rendelkezésre álló lehetőségek közül a legjobban a szervezet egyéniségéhez alakítható folyamatmodell.

A változtatás sikerét több tényező is befolyásolja.

Mi az alábbi kérdéseket mindig feltesszük, majd megoldást és támogatást nyújtunk vállalt vezetésének:

 • A tervezett változtatás végrehajtása előtt rögzítette a kiinduló állapotot és meghatározta a célt?
 • Minden lehetséges kommunikációs csatornát felhasznált a változtatás lépéseinek és a céljának kommunikálására?
 • Rendelkezik a kellő hatalommal és erőforrással az esetleges ellenállások kezeléséhez?

Korábban végrehajtott változtatás után a szervezet vezetésével közösen értékeljük az elért eredményeket. Megvizsgáljuk, hogy az elért sikereket, felhasználjuk az itt szerzett tapasztalatokat a Best Practice munkamódszerek kialakításához és elmélyítéséhez a szervezetben, illetve segítünk megtalálni az esetleges kudarcok okát.

Vizsgálataink a széles körben használt értékelemzési módszereken alapulnak (kár-érték, érték-haszonelemzés, páros összehasonlítás stb.).

Egy üzleti folyamat hatékonyságát három tényező határozza meg:

 • Humánerőforrás
  (szakértelem, kompetencia, készségek és képességek valamint hajlandóságok összessége),
 • Az automatizáltság mértéke, a rendelkezésre álló infrastruktúra
  (gyártási- és irodaautomatizálási eszközök, IT infrastruktúra stb.)
 • Üzleti folyamatok
  (aktivitások és döntési vonalak, felelősségek, hatékonysági mutatók, folyamatkontrollok stb. összessége).

A szervezetek természetes fejlődése során az első két tényező folyamatosan változik. Amennyiben a változás spontán történik, és az üzleti folyamatok nem változnak kellő mértékben azokkal együtt, úgy a beruházások és fejlesztések nem fogják meghozni a kívánt eredményeket.

Az általunk feltárt hiányosságok közül kockázatelemzési módszerek alkalmazásával kiválasztjuk azokat, melyek a legtöbb kárt okozzák a szervezetnek.

Ezek legtöbbször:

 • Párhuzamos munkafolyamatok.
  (Egyszerre használják a számítógépet és a kőbaltát?)
 • Rossz információáramlás.
  (Születnek hiányos és/vagy nem megfelelő információkon alapuló hibás döntések?)
 • Szerepkör-anomáliák.
  (A munkatársak számon kérhetőek? Ismerik-e a munkafolyamatuk célját? Rendelkeznek elegendő kompetenciákkal?)
 • Nem hatékony döntési vonalak.
  (A meetingen született döntések nem épülnek be a folyamatokba, vannak döntések nélküli végeláthatatlan meetingek?)
 • IT anomáliák.
  (Itt elpocsékolt, amott gyenge IT erőforrások. Tudja, hogy miért költ sokat az IT-re?)
 • Alvállalkozói anomáliák.
  (Túl kiszolgáltatottnak érzi magát a beszállítóinak, nem számon kérhető az alvállalkozója?)