top of page

A Home Office munkavégzés hatékonyság elemzése

Nem az az érdekes, hogy hány órát tölt a munkavállaló a gép előtt hanem, hogy milyen a munkavégzés intenzitása.

 

A legtöbb esteben egy szervezet informatikai infrastruktúráját nem a home office munkavégzésre optimalizálták. Az otthoni munkavégzés nagy arányú megnövekedése miatt érdemes megvizsgálni, hogy miket szükséges átalakítani annak érdekében, hogy a kollégák munkavégzése hatékony maradjon. 

 

Alapszolgáltatásunk keretében szoftver segítségével mérjük, hogy a munkatársak mely alkalmazásokat milyen intenzitással és mikor használták.

Az eredményeket visszaellenőrizzük mert egy fejlesztő mérnök, egy pénzügyi asszisztens, egy értékesítő kolléga vagy a marketing szövegíró más-más munkamódszerrel használja a számítástechnikai eszközöket.

 

Az azonos feladatkat ellátó munkatársak tevékenységét összehasonlítva már látszanak a különbségek és a best practice (jó gyakorlat) elemeket kiemelve javítható a szervezet egészének teljesítménye.

 

Nem mellesleg a vezetőség pontos adatokat kap a kollégák munkavégzési intenzitásáról és időfelhasználásáról.

 

Jogi háttér a rendszer bevezetéséhez: 2019 -ben a GDPR bevezetésekor módosították a Munka törvénykönyvét, mely jelenleg ezt tartalmazza:

„11/A. § (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.” 
Ez a paragrafus lehetőséget biztosít miden szervezet számára a munkavállalók ellenőrzésére. Természetesen a GDPR és a munkajogi tájékoztatást és adminisztrációt el kell végezni, melyben igény esetén támogatást biztosítunk. 

Erdemények

  • A kollégák jobban figyelnek a mérés ideje alatt, máris javul a hatékonyság.

  • Egyes csoportok kiemelkedő kollegaitól át lehet venni a legjobb működés módszerét.

  • Fejlesztéssel segíthetők az átlagtól eltérő teljesítményű kollégák.

  • Nem csak idő alapú, hanem munkavégzés intenzitás mérési adatok alapján dönthet a vezetőség a folyamatok átszervezéséről.

  • A vezetőség kontroll alatt tarthatja a home office munkavégzést.

Kinek ajánljuk?

Azoknak a cégeknek, ahol jelentős számú kolléga dolgozik home ffice környezetben. 50+ alkalmazottól már jelentős folyamat optimalizáció érhető el. Csak az ellenőrző funkcionalitás akár már 1 munkavállalótól értékes eredményt ad.

Implementáció

A munkaállomásokra távolról telepítünk egy adatgyűjtő modult. Az adatgyűjtő a mért adatokat titkosított formában eljuttattja okos gépeinknek a számító központba. A gyűjtött adatok alapértékelését automatikusan elvégzi a szoftver.

Kiértékelés

Ön egy webes felületen érheti el az eszközök és szoftverek kihasználtsági adatait. Mely applikációk milyen intenzitással használ a szervezet – csoportonkénti- vagy akár munkavállalónkénti bontásban. 

Optimalizálás

Egyedi igények alapján kiegészítő méréseket implementálunk és értékelünk ki. A gyűjtött adatok alapján folyamattervező kollégáink javaslatokat tesznek az egyes adatcsoportok elérhetőségének vagy az egyes munkafolyamatok átalakítására. 

Miért a Gill & Murry?

Mi alapértértelmezésben folyamatszervezéssel és optimalizálással, valamint ISO és GDPR megfelelés oktatásával és kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozunk. 

A home office kihívásokra olyan megoldást keresünk ami megfelel a kor információbiztonsági elvárásainak és GDPR követelményeinek.

bottom of page